Janusz Zabłocki w najnowszej historiografii
[Janusz Zabłocki in the latest historiography]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2017
Tom: 65
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 181-185
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/download/8490/8591
DOI: 10.18290/rh.2017.65.2-10