Krytyczna edycja źródłowa III i IV tomu „Dziennika czynności naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego 1939-1943”

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN

Nazwa jednostki: MNiSW