Gen. Władysław Sikorski wobec Józefa Piłsudskiego i jego środowiska politycznego w świetle «Dziennika czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego»
[--]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: W 150-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego. Marszałek Józef Piłsudski – Droga do Niepodległej
Miejsce: Bełchatów