Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego jako źródło do badania genezy, ewolucji i realizacji polskich sojuszów wojskowych podczas II wojny światowej
[--]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Polskie sojusze wojskowe w XX wieku. Aspekty polityczne, militarne i ekonomiczne
Miejsce: Kołobrzeg