„Szkoda go, młody był”. Kapitulacja Twierdzy Przemyśl i jej wpływ na militarno-społeczną sytuację Austro-Węgier.
[“That's unfortunate, he was young.” Capitalization of the Przemysl’s Fortress and its influence on the military and social situation of Austria-Hungary]

Recenzja artykułu naukowego