CZY BRONIĆ WILNA? PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW MIASTA WE WRZEŚNIU 1939 ROKU
[Do defend Vilnius? Contribution to the history of Vilnius in September 1939]

Recenzja artykułu naukowego