Obrona i kapitulacja Warszawy we wrześniu 1939 r. na podstawie wspomnień mjr Zdzisława Żórawskiego
[The military defence and capitulation Warsaw in september 1939 based on memories of major Zdzisław Żórawski]

Recenzja artykułu naukowego