Polska myśl chrześcijańsko-demokratyczna XX-XXI w. – ewolucja, znaczenie, recepcja w Europie i na świecie
[Polish Christian-Democratic thought in the XX-XXI century - evolution, meaning, reception]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN

Nazwa jednostki: MNiSW