Krytyczna edycja źródłowa III i IV tomu „Dziennika czynności naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego 1939-1943”
[The War Diary od the Supreme Commander-in-Chief Polish Armed Forces General Władysław Sikorski, vol. III-IV]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN

Nazwa jednostki: MNiSW