Wstęp
[Introduction]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, t. I
Strony od-do: 7-26