Jacenty Mastej

2022

Rozprawy doktorskie
 • Personalistyczno-znakowa chrystologia fundamentalna ks. prof. Mariana Ruseckiego
Prace magisterskie
 • Kaloniczna wiarygodność chrześcijaństwa w polskiej teologii posoborowej

2020

Prace magisterskie
 • Pneumatologiczna wiarygodność Kościoła w ujęciu Jana Pawła II na podstawie encykliki "Dominum et Vivificantem" oraz katechez środowych
 • Wiarygodność Kościoła w ujęciu ks. prof. Mariana Ruseckiego
 • Wiarygodność Kościoła w ujęciu Kardynała Stanisława Nagyego
 • Boska godność Jezusa w ujęciu ks. Mariana Ruseckiego i ks. Henryka Seweryniaka
 • Apologia Jezusa Chrystusa w twórczości ks. Józefa Kudasiewicza

2019

Prace magisterskie
 • Wiarygodność zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej

2018

Prace magisterskie
 • Dążenie człowieka do dojrzałej wiary na podstawie encykliki "Lumen fidei"
 • Wiarygodność Kościoła w ujęciu ks. prof. Henryka Seweryniaka
 • Miłość jako motyw wiarygodności chrześcijaństwa na podstawie wybranej literatury
 • Wiarygodność osoby i posłannictwa Jezusa Chrystusa w ujęciu ks. prof. Henryka Seweryniaka
 • Boska tożsamość Jezusa Chrystusa w ujęciu ks. prof. Henryka Seweryniaka
 • Wiarygodność zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w ujęciu ks. prof. Mariana Ruseckiego (1942-2012)

2017

Prace magisterskie
 • Apologia chrześcijaństwa wobec poglądów Dana Browna w powieści "Kod Leonarda Da Vinci" na podstawie wybranej literatury
 • Dialog ekumeniczny Kościoła Rzymskokatolickiego z Kościołem Chrześcijan Baptystów na Ukrainie
 • Specyfika doświadczeń mistycznych św. Faustyny Kowalskiej w świetle "Dzienniczka"
 • Wiarygodność mesjańskiej godności Jezusa wg Josepha Ratzingera / Benedykta XVI
 • Wiarygodność objawieniowo-zbawczego posłannictwa Jezusa Chrystusa w ujęciu ks. prof. Tadeusza Doli

2016

Prace magisterskie
 • Pneumatohagijny wymiar wydarzenia Jezusa Chrystusa w świetle wybranej literatury polskojęzycznej