• Dyrektor Instytutu (od 2016-09-01)
  • Kierownik Katedry (od 2014-06-11)
  • Kierownik Katedry (od 2010-10-01 do 2014-06-10)