Jacenty Mastej

2020
Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


2019


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyRecenzja w przewodzie habilitacyjnymProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie


Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej
Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki
Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


Wygłoszenie referatu na konferencji


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji
2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyRedakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Organizacja konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


2015Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyRecenzja w przewodzie doktorskim

Udział w dyskusji panelowej na konferencji


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Udział w festiwalu nauki


2014Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


Organizacja konferencji międzynarodowej

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor Naczelny
  [w:] Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej
 • Redaktor naczelny
  [w:] Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Recenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


Recenzja w przewodzie doktorskim


Udział w konferencji międzynarodowej
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym20072006


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


2005


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2004


Redakcja działu czasopisma naukowego


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2003


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2002


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


2000


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym