2019

Rozprawy doktorskie
 • Podmiotowe mediatory związku między temperamentem a problemowymi zachowaniami hazardowymi młodzieży

2018

Prace magisterskie
 • Dystrybucja zasobów psychospołecznych a postawy wobec migrantów u pracowników służby zdrowia
 • Dystrybucja osobistych zasobów zarządzających a postawa wobec migrantów u członków katolickich wspólnot religijnych
 • Dystrybucja zasobów psychospołecznych a postawy wobec imigrantów u polskich nauczycieli
 • Dystrybucja zasobów psychospołecznych a nasilenie stereotypów wobec migrantów u funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • Dystrybucja osobistych zasobów zarządzających a postawy wobec migrantów u funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • Osobiste zasoby zarządzające a postawy wobec migrantów u funkcjonariuszy Służby Więziennej

2017

Rozprawy doktorskie
 • Znaczenie dystrybucji zasobów psychospołecznych w kształtowaniu poczucia jakości życia u kobiet z doświadczeniem małoletniego macierzyństwa
Prace magisterskie
 • Dystrybucja zasobów a nasilenie psychologicznych skutków utraty pracy u osób przesiedlonych w wyniku działań militarnych
 • Poczucie koherencji a preferencje stylów samoaktualizacji u pracowników Służby Więziennej
 • Dystrybucja zasobów a nasilenie objawów depresji u osób przesiedlonych w wyniku działań zbrojnych
 • Dystrybucja zasobów a doświadczanie sytuacji trudnych u osób przesiedlonych w wyniku działań zbrojnych
 • Dystrybucja zasobów a poczucie celowości działań u osób doświadczających konfliktu zbrojnego
 • DYSTRYBUCJA ZASOBÓW A NASILENIE PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH U OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH SYNDROMU DEPRESJI
 • Dystrybucja zasobów a używanie substancji psychoaktywnych u osób doświadczających konfliktu zbrojnego
 • Dystrybucja zasobów a strategie zaradcze u służb mundurowych w czasie działań wojennych
 • DYSTRYBUCJA ZASOBÓW A NASILENIE ZESPOŁU STRESU POURAZOWEGO U OSÓB PRZESIEDLONYCH W WYNIKU DZIAŁAŃ ZBROJNYCH
 • Dystrybucja zasobów a nasilenie potraumatycznego rozwoju u osób przesiedlonych w wyniku działań militarnych

2016

Rozprawy doktorskie
 • Znaczenie dystrybucji zasobów w kształtowaniu poczucia jakości życia żołnierzy powracających z misji zagranicznych
 • Znaczenie dystrybucji zasobów dla osiągania celów terapeutycznych. Badanie osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia