2018

Prace magisterskie
 • Czarnecka Patrycja, Dystrybucja zasobów psychospołecznych a postawy wobec migrantów u pracowników służby zdrowia
 • Dados Zuzanna, Dystrybucja osobistych zasobów zarządzających a postawa wobec migrantów u członków katolickich wspólnot religijnych
 • Jaźwińska Julia, Dystrybucja zasobów psychospołecznych a postawy wobec imigrantów u polskich nauczycieli
 • Kłembokowska Aleksandra, Dystrybucja zasobów psychospołecznych a nasilenie stereotypów wobec migrantów u funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • Nosal Ewa, Dystrybucja osobistych zasobów zarządzających a postawy wobec migrantów u funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • Radliński Łukasz, Osobiste zasoby zarządzające a postawy wobec migrantów u funkcjonariuszy Służby Więziennej

2017

Rozprawy doktorskie
 • Strzelczyk Karolina, Znaczenie dystrybucji zasobów psychospołecznych w kształtowaniu poczucia jakości życia u kobiet z doświadczeniem małoletniego macierzyństwa
Prace magisterskie
 • Boksa Sylwia, Dystrybucja zasobów a nasilenie psychologicznych skutków utraty pracy u osób przesiedlonych w wyniku działań militarnych
 • Gajda Agnieszka, Poczucie koherencji a preferencje stylów samoaktualizacji u pracowników Służby Więziennej
 • Kaczmarzyńska Sylwia, Dystrybucja zasobów a nasilenie objawów depresji u osób przesiedlonych w wyniku działań zbrojnych
 • Kędra Alessandra, Dystrybucja zasobów a doświadczanie sytuacji trudnych u osób przesiedlonych w wyniku działań zbrojnych
 • Mamczura Aneta, Dystrybucja zasobów a poczucie celowości działań u osób doświadczających konfliktu zbrojnego
 • Ogar Justyna, DYSTRYBUCJA ZASOBÓW A NASILENIE PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH U OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH SYNDROMU DEPRESJI
 • Pietrzyk Diana, Dystrybucja zasobów a używanie substancji psychoaktywnych u osób doświadczających konfliktu zbrojnego
 • Prucnal Mateusz, Dystrybucja zasobów a strategie zaradcze u służb mundurowych w czasie działań wojennych
 • Radoń Aleksandra, DYSTRYBUCJA ZASOBÓW A NASILENIE ZESPOŁU STRESU POURAZOWEGO U OSÓB PRZESIEDLONYCH W WYNIKU DZIAŁAŃ ZBROJNYCH
 • Wośko Patrycja, Dystrybucja zasobów a nasilenie potraumatycznego rozwoju u osób przesiedlonych w wyniku działań militarnych

2016

Rozprawy doktorskie
 • Błądek Małgorzata, Znaczenie dystrybucji zasobów w kształtowaniu poczucia jakości życia żołnierzy powracających z misji zagranicznych
 • Modrzyński Robert, Znaczenie dystrybucji zasobów dla osiągania celów terapeutycznych. Badanie osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia
 • Referda Mateusz, Znaczenie poznawczo-emocjonalnych czynników osobowościowych dla związku między zdolnościami a porażką szkolną