dr hab. Iwona Niewiadomska prof. KUL
Prorektor
Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab. - Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: iwona.niewiadomska_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0244-2748