2018
Kierownictwo realizowanego projektu - budżet państwa


20172016
2015Rozdział w recenzowanej książce naukowejWykonawca w realizowanym projekcie - budżet państwa


2014

2013


Członkostwo w PAN2012
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Recenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Odznaczenie krajowe resortowe


Odznaczenie krajowe państwowe


2011

2010


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


20082005


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2004


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej