2019Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2018Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

2017


2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2015

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Stypendium finansowane z innych środków


2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Hasło encyklopedyczne

2011

2010

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2008
2007
Recenzja naukowa w czasopiśmie2006
Recenzja naukowa w czasopiśmie20052004