2020

Prace licencjackie
 • Petersburg jako miejsce kształcenia i działalności polskich architektów.
 • Obraz Paryża w filmach francuskiej Nowej Fali
 • Zbiory huculskie w ukraińskich muzeach
 • Analiza działań rewitalizacyjnych na wybranych przykładach obiektów poprzemysłowych w Polsce i Wielkiej Brytanii.

2019

Prace licencjackie
 • Polska emigracja do Parany (1864-1937)
 • Walory turystyczne Janowa Lubelskiego
 • Szanse i zagrożenia rozwoju turystyki w krajach arabskich na przykładzie Egiptu i Tunezji
 • Miejsca i wydarzenia związane z legendami o czarownicach jako produkt turystyczny województwa świętokrzyskiego.
 • Cudowne źródła Podola
 • Kuchnia Lwowska
 • Przewodniki turystyczne nt. Krety Zachodniej a realia życia na wyspie.
 • Formy promocji turystyki w okresie międzywojennym na przykładzie działalności Podolskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 • Rozwój sieci parafialnej w Uzbekistanie od XIX do XXI wieku
 • Kuchnia wysp indonezyjskich (Bali, Nowa Gwinea, Jawa)
 • Analiza wybranych blogów turystycznych
Prace magisterskie
 • Emigracja Polaków do krajów Ameryki Południowej w świetle wspomnień (1864-1939)
 • Dzieje parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budsławiu

2018

Prace licencjackie
 • Tradycyjne festiwale w Toskanii
 • Regionalne smaki Chorwacji
 • Święte morze Syberii. Turystyka rowerowa wokół Bajkału.