20232021

 • The Role of United Territorial Communities in the Functioning of Agricultural Enterprises
  [w:] Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development
 • Using FORDRY model to forecast transformation of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stands in Nadsyansky Regional Landscape Park (Ukrainian Carpathians)
  [Zastosowanie modelu FORDRY do prognozowania transformacji drzewostanów świerkowych (Picea abies (L.) Karst) w Nadsańskim Regionalnym Parku Krajobrazowym (Karpaty Ukraińskie) ]

  [w:] Folia Forestalia Polonica, Series A

 • 2019

 • Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств
  [Kształtowanie wewnętrznego mechanizmu ekonomicznego dla rozwoju form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw rolnych]

  [w:] Економіка АПК
 • Forecasting drying up of spruce forests in Transcarpathia (Ukraine) using the FORKOME model
  [w:] Journal of Forest Science
 • Simulation of decline of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) forests in Gorgan Mountains (Ukrainian Carpathians): case study using FORKOME model
  [Symulacja zaginięcia świerkowych (Picea abies L. Karst.) lasów w Gorganach (Ukraińskie Karpaty): badania z zastosowaniem modelu FORKOME]

  [w:] Ekológia (Bratislava)
 • Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case study with STELLA software
  [w:] Ikonomicheski Izsledvania

 • 2018

 • Прогнозування динаміки всихання ялинників Карпатського регіону з використанням екологічної лісової комп’ютерної моделі FORKOME
  [Prognozowanie dynamiki usychania świerczyny Regionu Karpackiego z wykorzystaniem ekologicznego leśnego modelu komputerowego FORKOME]

  [w:] Наукові праці Лісівничої академії наук України

 • 2017  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2016
  2015
  2014
  2013

  2012
  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2011
  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2009  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2006  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2005

 • Prognozowanie zmian lasu mieszanego w Kampinoskim Parku Narodowym z zastosowaniem modelu Forkome
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria
 • Проблемі і перспективу імітаційного моделування в екології
  [Problemy i perspektywy symulacyjnego modelowania w ekologii]

  [w:] Вісник Львівського університету. Серія географічна

 • 2004

 • Constraints for re-establishing a meta-population of the European bison in Ukraine
  [Ograniczenia dla przywrócenia meta-populacji żubra w Ukrainie]

  [w:] BIOLOGICAL CONSERVATION

 • 2003


  Książka naukowa recenzowana