2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019

 • Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case study with STELLA software
  [w:] Ikonomicheski Izsledvania
 • Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств
  [Kształtowanie wewnętrznego mechanizmu ekonomicznego dla rozwoju form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw rolnych]

  [w:] Економіка АПК
 • Forecasting drying up of spruce forests in Transcarpathia (Ukraine) using the FORKOME model
  [w:] Journal of Forest Science
 • Simulation of decline of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) forests in Gorgan Mountains (Ukrainian Carpathians): case study using FORKOME model
  [Symulacja zaginięcia świerkowych (Picea abies L. Karst.) lasów w Gorganach (Ukraińskie Karpaty): badania z zastosowaniem modelu FORKOME]

  [w:] Ekológia (Bratislava)

 • 2018

 • Прогнозування динаміки всихання ялинників Карпатського регіону з використанням екологічної лісової комп’ютерної моделі FORKOME
  [Prognozowanie dynamiki usychania świerczyny Regionu Karpackiego z wykorzystaniem ekologicznego leśnego modelu komputerowego FORKOME]

  [w:] Наукові праці Лісівничої академії наук України

 • 2017  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2016
  2015

 • Analysis of the dynamics of rural areas in the Sanocko-Turczanski landscape
  [Analiza dynamiki systemów wiejskich w krajobrazie Sanocko-Turczanskim]

  [w:] Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
 • Аналіз зміни фітомаси деревостанів у лісових насадженнях міста Любліна з використанням моделі FORKOME
  [Analiza stanowisk biomasy w lasach Lublin przy użyciu modelu FORKOME]

  [w:] Наукові праці Лісівничої академії наук України
 • Лазерне сканування в аналізі зелених насаджень на прикладі дільниці Поремба у Любліні (Польща)
  [Skanowanie laserowe jako narzędzie do analizy zieleni na przykładzie dzielnicy Poręba w Lublinie]

  [w:] Екологія та ноосферологія = Ecology and Noospherology

 • 2014
  2013