Holy Spirit church reconstruction and formation of its surrounding landscape using three-dimension visualization techniques

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego (ISSN: 1733-4233)
Współautorzy: Hanna Kozak, Adam Stępień
Rok wydania: 2013
Tom: 10
Strony od-do: 193-199
Streszczenie: W artykule wykorzystano metody trójwymiarowej wizualizacji w celu stworzenia rekonstrukcji jednej z najstarszych ukraińskich drewnianych cerkwi, znajdującej się w miejscowości Potełycz w krajobrazie Roztocza Ukraińskiego. Również zastosowano techniki wizualizacji 3D do prezentacji otaczającego krajobrazu. Zaproponowano zastosowanie roślin dla przeciwdziałania erozji i kształtowania estetyki krajobrazu.
Słowa kluczowe: rekonstrukcja, modelowanie 3D, drewniana cerkiew, kształtowanie krajobrazu, Roztocze
Dostęp WWW: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TOchr10/Kozak.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ihor Kozak and Hanna Kozak and Adam Stępień",
title = "Holy Spirit church reconstruction and formation of its surrounding landscape using three-dimension visualization techniques",
journal = "Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego",
year = "2013",
pages = "193-199"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kozak, I. and Hanna Kozak and Adam Stępień(2013). Holy Spirit church reconstruction and formation of its surrounding landscape using three-dimension visualization techniques. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 193-199.