Problematyka naukowa

Ekologia, ekologia krajobrazu, usługi ekologiczne, ekologia roślin, biomasa i produktywność zespołów roślinnych, sukcesja lasów, antropogeniczne zmiany ekosystemów, ekologia miast, tradycyjne krajobrazy wiejskie, GIS, turystyka w krajobrazie, systemy krajobrazowe, komputerowe modelowanie procesów ekologicznych w krajobrazie, modele płatowe, modele automatów komórkowych, modele ekologiczno-ekonomiczne, analiza danych chmur punktów ze skaningu laserowego.

Przebieg pracy naukowej

 • 1980 - 1996 - Instytut Ekologii Karpat, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
 • 1997 - 2000 - Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN
 • 2001 - do chwili obecnej - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kierownik Katedry Ekologii Krajobrazu KUL

Uzyskanie tytułów i stopni naukowych

 • Magistra - 1980 - Uniwersytet Lwowski (Ukraina)
 • Doktora - 1986 - Uniwersytet Dnipropetrowski (Ukraina)
 • Doktora habilitowanego -1997- Uniwersytet Dnipropetrowski (Ukraina)
 • Profesora - 2019 (Ukraina)

Badania w terenie:

 • Karpaty (Polska, Ukraina)
 • Roztocza (Polska, Ukraina)
 • Kampinoski Park Narodowy (Polska)
 • Białowieski Park Narodowy (Polska)
 • Wielkopolska (Polska)
 • Helgedomen Reserve (Szwecja)

Najważniejsze  wyróżnienia

 • Nagroda Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II indywidualna II stopnia za publikację książkową "Modelowanie elementów krajobrazu" ; 2004
 • Nagroda Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zespołowa IV stopnia; 2015
 • Nagroda Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zespołowa IV stopnia; 2018

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

 • Austria BOKU, Instytut Ekologii Leśnej - stypendium, 2 miesiące;
 • Kanada Firma Geomatics, Burlington - staż, 2 tygodnie;
 • Japonia, Tokyo Noko University – staż i wykłady, 1 tydzień;
 • Szwecja, Królewska Szwedzka Akademia Nauk - stypendium, 2 miesiące.

Certyfikaty

Kierownictwo projektami naukowo-badawczymi

 • 2001-2004 kierownik projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych „Sukcesja lasów górskich i nizinnych na przykładzie Bieszczadów i Puszczy Kampinoskiej: badania z opracowaniem prognostycznego modelu”. Nr projektu:Nr 6 P06L 042 21
 • 2010-2013 kierownik projektu naukowo-badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Zastosowanie modelu FORKOME do prognozowania alokacji i akumulacji biomasy w drzewostanach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)". Numer projektu: Nr N N 309 014638

Udział w projektach naukowo-dawczych

 • 2004-2008 uczestniczył w projekcie naukowo-badawczym 19-U-38 Wykonanym na zamówienie Ministerstwa Środowiska "Rola lasów i gospodarki leśnej w kształtowaniu bilansu CO2 w Polsce".
 • 2009-2010 uczestniczył w projekcie naukowo-badawczym – projekt Krolewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk „Analiza dynamiki krajobrazu w rezerwacie Helgedomen”.
 • 2009-2012 uczestniczył w projekcie naukowo-badawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - "Prognozowanie wpływu zmian klimatycznych na pierwotne obszary leśne podlegające ochronie oraz opracowanie systemu ich monitorowania". Numer projektu: Nr N N 309 165937

Opublikował wszystkich publikacji ponad 200, w tym:

Publikacje w recenzowanych czasopismach w WEB of SCIENCE i SCOPUS

 1. Kozak I., Parpan T.  2019. Forecasting drying up of spruce forests in Transcarpathia (Ukraine) using the FORKOME model. J. For. Sci, 65: 177–185.
 2. Kozak I., Balaniuk I., Selenko D., Balaniuk S., Kozak H. 2019. Traditional village system – case study from the Krempna commune (Poland). Ekologia (Bratislava) 38(1): 87–100.

 3. Kociuba P., Kozak I., Perzanowski K., Klich D., Kozak H., Stępień A. 2015. Forecasting of landscape dynamics using computer models: a case study at Roztocze Wschodnie (Eastern Poland), Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovakia p. 68 - 74.

 4. Kozak I., Perzanowski K., Parpan T., Kociuba P., Klich D. 2015. Forecasting of the dynamics of beech and fir forests of Polish Bieszczady and Ukrainian Beskydy under the influence of climatic changes, Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovakia s. 94 - 102.

 5. Kozak I., Węgiel A., Strzeliński P., Frąk R., Stępień A., Kociuba P., Kozak H. 2014. FORKOME model application for prognosis of forest fires. Ecology (Bratislava). 33, (4): 391–400.

 6. Kozak I., Perzanowski K., Kucharzyk S., Przybylska K., Zięba S., Frąk R., Bujoczek L. 2014. Perspectives for the application of computer models to forest dynamic forecasting in Bieszczadzki National Park (Poland). Ecology (Bratislava), 33, (1): 16-25.

 7. Zajączkowski, J., Brzeziecki, B., Perzanowski, K., Kozak, I. 2013. Impact of potential climate changes on competitive ability of main forest tree species in Poland [Wpływ potencjalnych zmian klimatycznych na zdolność konkurencyjną głównych gatunków drzew w Polsce]  Sylvan Nr 4. 2013. S. 253- 262.

 8. Kozak I., Mikusiński G., Stępień A., Kozak H., Frąk R. 2012. Modeling forest dynamics in a nature reserve: a case study from south-central Sweden. Journal of Forest Science. 58. (10): 436–445.

 9. Kozak I., Kozak H. 2012. Selective forest cutting using the FORKOME computer model. Ecology (Bratislava). 31. (2): 195–209.

 10. Kozak I., Parpan V., Potaczala G., Kozak H., Zawadzki A. 2007. Natural forest regeneration in spruce monocultures in the Ukrainian Beskids - prognosis by FORKOME model. Journal of Forest Science. 53, (4): 162-169

 11. Perzanowski K., Olech W., Kozak I. 2004. Constraints for establishing a meta-population of the European bison in Ukraine. Biological Conservation.120 (3): 345-353.

 12. Kozak I., Menshutkin V., Jóźwina M., Potaczała G., 2003. Modelling of beech forest dynamics in the Bieszczady Mountains in response to climate change. Ecology (Bratislava). 22. (2): 152-161.

 13. Kozak I., Menshutkin V., Jóźwina M., Potaczała G., 2002. Computer simulation of fir forest dynamics in Bieszczady Mountains in response to climate change. Journal of Forest Science. 48 (10): 425-431.

 14. Kozak I., Menshutkin V., 2001. Prediction of beech forest succession in Bieszczady Mountains using. a computer model. Journal of Forest Science. 47, 8: 333-339.

 15. Kozak I., Menshutkin V., 2001. Investigation of Spruce forest dynamics in Bieszczady Mountains using a computer modelling. Ecology (Bratislava). 20 (4): 371-378.

 16. Akimov I. Kozak I., Kryzanivskij V., Perzanowski K. 2001. Long – Term population records – a crucial factor for the success of the re-establisment of European Bison (Bison bonasus) population in Ukraine. Ecology (Bratislava). 20. Supplement 2: 57-62.

 17. Kozak I. Holubets M. 2001. Biomass production and productivity in oak forests of the Eastern Carpathians in relationship with stands age. Ecology (Bratislava). 20 (3): 301-309.

 18. Kozak I. 2000. Biomass of forest and meadow in the Eastern Carpathians. Ecology (Bratislava). 19 (1): 23-26.

 19. Kozak I., Holubets M. 2000. Biomass in beech and spruce forests in the Ukrainian Carpathians. Folia Forestalia Polonica, Series A. Forestry, (Poland). 2000, Number 42, P. 6-14.

 20. Kozak I., Menshutkin V 2000. An investigation of forest succession in Bieszczady Mountains using a computer model. Folia Forestalia Polonica, Series A. Forestry, (Poland). 2000, Number 42, P. 67-81.

 21. Kozak I. 1999. Recreation-induced changes in the spruce ecosystem components Biology Bulletin Volume 26, No 6, P. 582-585.

 22. Kozak I., Menshutkin V. V. 1999. Computer simulation of forest ecosystem dynamics Biology Bulletin Volume 26, No 6, P. 586-592.

 

konsultacje semestr letni wtorek, środa 12.30-15.00 sala 212

 

konsultacje podczas sesji letniej 2018/2019: wtorek 9.30 - 11.30 sala 212

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2019 12:04