2020

Prace inżynierskie
 • Analiza wybranych elementów krajobrazu gminy Cisna z zastosowaniem danych ALS
 • Analiza wybranych elementów krajobrazu gminy Lutowiska z zastosowaniem danych ALS

2019

Prace inżynierskie
 • Analiza dynamiki krajobrazu wsi Procisne, Pszczeliny i Stuposiany z zastosowaniem GIS
 • Analiza dynamiki krajobrazu wsi Dźwiniacz Górny, Tarnawa Niżna i Tarnawa Wyżna z zastosowaniem GIS
 • Analiza dynamiki krajobrazu wsi Beniowa, Bukowiec, Sianki i Sokoliki z zastosowaniem GIS
 • Analiza dynamiki krajobrazu wsi Terka, Studenne i Tworylne z zastosowaniem GIS
 • Analiza dynamiki krajobrazu wsi Caryńskie, Brzegi Górne i Nasiczne z zastosowaniem GIS
 • Brama Podzamcza – koncepcja urbanistyczna zabudowy przy skrzyżowaniu Al. Tysiąclecia i ul. Lubartowskiej w Lublinie
Prace magisterskie
 • Analiza dynamiki krajobrazu gminy Szczebrzeszyn z zastosowaniem GIS
 • Analiza dynamiki krajobrazu gminy Chełm z zastosowaniem GIS
 • Prognozowanie zmian biomasy drzewostanów świerkowych w nadleśnictwie Vyhoda z zastosowaniem modelu FORKOME
 • Analiza dynamiki krajobrazu gminy Sułów z zastosowaniem GIS
 • Analiza dynamiki krajobrazu gminy Sanok z zastosowaniem GIS

2018

Prace inżynierskie
 • Dynamika krajobrazu wsi Jamna Dolna i Jamna Górna z zastosowaniem GIS
 • Analiza rozmieszczenia cerkwi w krajobrazie Chełmszczyzny
 • Zastosowanie modelu FORKOME do analizy zamierania drzewostanów świerkowych w Karpatach Ukraińskich
 • Dynamika krajobrazu wsi Arłamów i Kwaszenina z zastosowaniem GIS
 • Zastosowanie statystycznych narzędzi w analizie rozmieszczenia cerkwi
 • Analiza rozmieszczenia cerkwi w krajobrazie Podlasia
 • Analiza rozmieszczenia cerkwi w krajobrazie Łemkowszczyzny i zachodniej Bojkowszczyzny