Henryk Duda

2020Artykuł w czasopiśmie


Recenzja w przewodzie doktorskim


Stypendium w ramach programu Erasmus2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa
  [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria JęzykoznawczaUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Stypendium w ramach programu Erasmus
2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieRecenzja artykułu naukowego

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
Udział w dyskusji panelowej na konferencji


Odznaczenie krajowe resortowe
2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


2015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
2014


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej20132012Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyDziałalność odczytowa


2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2008


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny
  [w:] Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
 • Facta Simonidis
  [w:] Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

2006

 • Roczniki Humanistyczne
  [w:] Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707), z. 6: Językoznawstwo

 • 2004  2001

 • Groupe de Recherche en Études Slaves – Slavic Research Group, Ottawa, Kanada

 • 1998  1992


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  1987

 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego