Henryk Duda
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Języka Polskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: henryk.duda_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5514-7515