2020
2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Recenzja książki naukowej


Recenzja w przewodzie doktorskim


201720162015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


20132012

Usługi naukowo-badawcze w kraju20112010