recenzent pracy doktorskiej,
[Socio-political activity of the clergy of the Kielce diocese in the years 1918-1939]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Monika Marcinkowska, Aktywność społeczno-polityczna duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 1918-1939
Tytuł publikacji: Aktywność społeczno-polityczna duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 1918-1939
Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach