Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018, t. 1: 1918-1944
[Catholic University of Lublin 1918-2018, vol. 1. 1918-1944]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin - Warszawa
Rok wydania: 2019