2018

Prace licencjackie
  • „Rozbudowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” – artykuł inżyniera Lucjana Waszczuka w Tygodniku Powszechnym. Edycja porównawcza wersji źródłowych.
  • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją - obieg dokumentów w kancelarii Archiwum Państwowego w Radomiu.
  • Archiwum parafii w Mełgwi w latach 1946-2016
  • Organizacja pracy kancelaryjnej i archiwizacja dokumentacji w Urzędzie Gminy Żółkiewka w latach 2011-2018
  • Organizacja kancelarii i charakterystyka dokumentacji w parafii św. Michała Archanioła w Lublinie od 1938-2018 roku.
  • Współczesna organizacja sekretariatu i archiwum zakładowego w I LO im. S. Staszica w Lublinie
  • Kronika rzymskokatolickiej parafii w Turowcu. Edycja źródłowa.

2013

Prace magisterskie
  • Dzieje parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach (1963-2013)
  • Sanktuarium maryjne w Lewiczynie (1962-2012)