2008

Prace magisterskie
 • Radzenie sobie ze stresem a poczucie zadowolenia z życia u funkcjonariuszy policji.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem a cechy osobowości u osób po zawale serca.
 • Percepcja siebie u młodzieży w okresie adolescencji o różnym poziomie lęku.
 • Kryzys połowy życia a poczucie osamotnienia u kobiet.
 • Lęk a agresja u młodzieży w okresie adolescencji.
 • Cechy osobowości nartystycznej a kryzys wartości u przestępców seksualnych.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem a cechy osobowości u osób z chorobami reumatycznymi.
 • Agresja a system wartości u młodzieży gimnazjalnej.
 • Samoocena i poczucie jakości życia u osób z uszkodzeniem słuchu.
 • Struktura osobowości a poczucie osamotnienia u osób chorych na łuszczycę.
 • Sens życia a poczucie koherencji u kobiet po histerektomii.
 • Radzenie sobie ze stresem u rodziców dziecka z Zespołem Downa.
 • Radzenie sobie ze stresem u matek dzieci autystycznych.

2007

Prace magisterskie
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem u młodzieży z cukrzycą typu 1.
 • Poziom agresji u dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie.
 • Agresja a sposoby radzenia sobie ze stresem u nastolatków.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem a wypalenie zawodowe u funkcjonariuszy policji.
 • Komunikacja w małżeństwie jako system interakcji w rodzinie.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem a dolegliwości somatyczne u młodzieży z chorobami serca.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem a wewnątrzsterowność u osób z nerwicą natręctw.