2006

Prace magisterskie
  • Wypalenie zawodowe a orientacja temopralna u funkcjonariuszy policji.
  • Psychologiczne aspekty u osób z przewlekłymi chorobami dermatologicznymi.
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem a niepokój u kobiet z zagrożeniami w przebiegu ciąży.
  • Psychologiczna analiza osób rozwodzących się.
  • Obraz siebie a poczucie sensu życia u osób z depresją.
  • Sens życia a poczucie osamotnienia u kobiet po mastektomii.
  • Obraz siebie a poczucie osamotnienia u osób ze skoliozą.
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem a wewnątrz-zewnątrz sterowność u policjantów.
  • Kryzys wartości u młodzieży z niepowodzeniami szkolnymi.