2023
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej20222021


2020
Nagroda wewnętrzna


2019


Organizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej2018


2017

2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Recenzja naukowa w czasopiśmie2014


2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2012


2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowejDziałalność odczytowa


20102009Odznaczenie krajowe resortowe


20082001


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany