2007

Prace magisterskie
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem u młodzieży kryzysującej.
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem a poczucie osamotnienia u dzieci w rodzinnych domach dziecka.
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem u osób uzależnionych od alkoholu.
  • Poczucie osamotnienia a dolegliwości somatyczne u młodzieży z depresją.
  • Radzenie sobie ze stresem i jakość życia u osób ze schorzeniami kardiologicznymi.
  • Specyficzne cechy osobowości a sposoby radzenia sobie ze stresem u młodzieży z zaburzeniami dermatologicznymi.
  • Percepcja postaw rodzicielskich a poczucie osamotnienia u młodzieży z chorobami dermatologicznymi.
  • Jakość życia u dzieci chorych na białaczkę.
  • Psychologiczna analiza bólu i cierpienia u młodzieży przebywającej na oddziale chirurgicznym.

2006

Prace magisterskie
  • Obraz siebie u osób z zaburzeniami odżywiania się.
  • Specyficzne cechy osobowości a poziom agresji u kobiet, które doznały przemocy w rodzinie.
  • Poczucie osamotnienia a radzenie sobie ze stresem u kobiet owdowiałych.
  • Psychologiczne aspekty osób chorujących na cukrzycę-Diabetes Mellitus.
  • Poczucie sensu życia u osób niewidomych i niedowidzących.
  • Obraz siebie a poziom lęku u osób z nerwicą.
  • Analiza psychologiczna kobiet z rakiem piersi.
  • Mobbing-poziom stresu zawodowego u osób dotkniętych falą przemocy i agresji w środowisku pracy.
  • Radzenie sobie ze stresem a orientacja temporalna u funkcjonariuszy służby kandydackiej.
  • Sposoby radzenia sobie se stresem a percepcja postaw rodzicielskich u osób z zaburzeniami nerwicowymi.
  • Psychologiczna analiza osób chorujących na wrzody żołądka i dwunastnicy.