Elżbieta Błotnicka-Mazur

2020

Prace licencjackie
 • Wpływ prerafaelitów na sztukę secesji angielskiej - wybrane zagadnienia
 • Moda 1900 -1914 na wybranych przykładach portretów żony Józefa Mehoffera

2019

Prace licencjackie
 • Przemiany w sposobie obrazowania kobiety fatalnej w sztuce drugiej połowy dziewiętnastego wieku. Analiza wybranych przykładów
 • Współczesny patriotyzm w polskich muralach na wybranych przykładach

2016

Prace licencjackie
 • Tadeusz Makowski na Salonach paryskich w latach 1912 - 1932
 • Sztuka w mieście - Skulptur Projekte Münster
 • Wpływ Paula Gauguina na twórczość Władysława Ślewińskiego
 • Styl nadświdrzański (1880-1939) przemiany konstrukcji i formy na wybranych przykładach.
 • Relacje między brytyjską i polską sztuką lat dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych w kontekście wystawy "British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś" - wybrane problemy
 • Granice sztuki współczesnej. Aspekt artystyczny, społeczny i prawny.
 • „Pejzaż" człowieka w rzeźbie współczesnej na wybranych przykładach twórczości Adama Myjaka
 • Współczesne tendencje w projektowaniu wnętrz.Wybrane problemy.
 • Ludowość w sztuce polskiej prezentowanej na wystawach światowych w 1925 i 1937 roku.

2015

Prace licencjackie
 • Zwyczaje, obrzędy i wierzenia ludności wiejskiej w malarstwie artystów polskich w 2 poł. XIX i pocz. XX w.
 • Ikonografia i symbolika nagrobków na przykładzie cmentarza rzymskokatolickiego przy ulicy Lipowej w Lublinie
 • Hans Makart - wybrane aspekty twórczości
 • Życie i twórczość Iwana Kluna w kontekście dziejów awangardy rosyjskiej. Suprematyzm a Sztuka Koloru.
 • Twórczość Ewy Partum na tle sztuki konceptualnej, krytycznej i feministycznej w Polsce
 • Światło i forma. Fotorafia portretowa Alfreda Stieglitza - studium przypadku
 • Ambalaże w twórczości Tadeusza Kantora