Elżbieta Błotnicka-Mazur
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
adiunkt - Katedra Badań nad Sztuką od Starożytności do Współczesności
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: elzbieta.blotnicka-mazur_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5653-9481