Elżbieta Błotnicka-Mazur

202120202019Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Redakcja naczelna publikacji naukowej

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL
2018

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2016Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Organizacja konferencji krajowejCzłonkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Hasło encyklopedyczne

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyOrganizacja konferencji krajowej
2012

2011
Hasło encyklopedyczne
2010


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

2009


2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieSekretarz redakcji książki lub wydawnictwa zbiorowego


Inne stypendium w ramach programu krajowegoUdział w festiwalu nauki


2007


Stypendium finansowane z innych środkówUdział w festiwalu nauki


2006Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


2005

 • Artiste maudit. „Demony” Jana Lebensteina
  [w:] AKCENT. LITERATURA I SZTUKA. KWARTALNIK


 • 2004


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2003


  Organizacja konferencji krajowej