2019Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2018Hasło encyklopedyczne


Redakcja naczelna czasopisma naukowegoProfesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym


Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym
Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego2017

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowymCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Recenzja książki naukowejPrzyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego
2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzja w przewodzie habilitacyjnymWspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym
Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSWUsługi dydaktyczne w krajuCzłonkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

2015
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowymRecenzja w przewodzie habilitacyjnym
Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow
2014

Tłumaczenie artykułu naukowego


Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju
2013
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł w wydawnictwie zbiorowym


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowymUsługi dydaktyczne w kraju


Nagroda wewnętrzna


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Usługi eksperckie w kraju


Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej
2011

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym2009Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Działalność odczytowa


2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2007Hasło encyklopedyczne


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Nagroda wewnętrzna
2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Hasło słownikowe

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym2005

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z funduszy UE2004
Hasło encyklopedyczne
2003


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

2002
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


2001Recenzja naukowa w czasopiśmie


Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego


Usługi dydaktyczne za granicą2000


Hasło encyklopedyczne


Hasło słownikowe1998


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


1996Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


19941993


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


19921990


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany