Dariusz Skórczewski
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Dziekan
Profesor KUL - Katedra Teorii i Antropologii Literatury
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dariusz.skorczewski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7748-7775