2022Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
2021
Członkostwo w krajowym zespole eksperckim
2020
Artykuł w czasopiśmie


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego2019

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
Odznaczenie krajowe państwowe


2018Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu


2017Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowegoRedakcja naczelna publikacji naukowej


Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencjiNagroda wewnętrzna


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Wyróżnienie zagraniczne


Organizacja uroczystości uniwersyteckiej


2015


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym2014


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie habilitacyjnym


2013


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


2012
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


2011
Recenzja naukowa w czasopiśmieRecenzja w przewodzie habilitacyjnym


2010


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Recenzja w przewodzie habilitacyjnym2009


Recenzja w przewodzie doktorskim


2008

2006


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


2002


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


1998


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym