dr hab. Cezary Taracha
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab. - Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: cezary.taracha_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8613-9078