1. Moje zainteresowania badawcze dotyczą następujących obszarów: 

- historia, kultura i współczesne realia krajów języka hiszpańskiego

- relacje Polski z Hiszpanią i Ameryką Łacińską

- relacje międzynarodowe i dyplomacja 

- wywiad, kryptografia, informacja

- historia regionalna

- historia kultury 

 

2. Współpracuję z wieloma ośrodkami naukowymi, kulturalnymi i kościelnymi krajów języka hiszpańskiego, ambasadami i konsulatami państw hiszpańskojęzycznych w Polsce. 

 

3. Jestem redaktorem naczelnym dwóch serii wydawniczych 

- Biblioteka Polsko-Iberyjska (17 tomów)

- Z dziejów Jastkowa i okolic. Studia i materiały (7 tomów)

 

4. Promuję wiedzę na temat Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej, organizując wykłady, konkursy,koncerty, wystawy. 

 

5. Uczestniczę w realizacji takich projektów, jak:

- Jarmark firlejowski w Dąbrowicy (10 kolejnych edycji) 

- Szlak firlejowski na Lubelszczyźnie

- "Organy Lubelszczyzny" (w ramach serii wydawane są płyty cd promujące najciekawsze instrumenty oraz lubelskich wykonawców)

- Promocja kultu błogosławionego biskupa Władysława Gorala (sympozja naukowe, wystawy, konkursy, filmy, audycje

 

Moje hobby: muzyka, sztuka (zwłaszcza malarstwo), filatelistyka, dendrologia, sport

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2021 21:02