2023

Prace dyplomowe
 • Umiejętności komunikacyjne obcokrajowców - studentów z Ukrainy zamieszkałych w Polsce
 • Umiejętności komunikacyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zespole edukacyjno-terapeutycznym SOSW w Lublinie
 • Umiejętności komunikacyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zespole edukacyjno-terapeutycznym SOSW w Lublinie
 • Umiejętności komunikacyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zespole edukacyjno-terapeutycznym SOSW w Lublinie
 • Ocena umiejętności komunikacyjnych ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz program działań wspierających
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dziecka w wieku przedszkolnym ze sprzężoną niepełnosprawnością w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym
 • Umiejętności komunikacyjne obcokrajowców - studentów z Ukrainy zamieszkałych w Polsce

2022

Prace dyplomowe
 • Umiejętności komunikacyjne uczniów klasy II w Zespole Szkół Specjalnych w Rzeszowie oraz program działań wspierających
 • Umiejętności komunikacyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i ze spektrum zaburzeń autystycznych z zespołu edukacyjno-terapeutycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz program działań wspierających
 • Umiejętności komunikacyjne ucznia z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasie szóstej w Szkole Podstawowej Specjalnej oraz plan działań wspierających.
 • Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem i dzieci odmiennych kulturowo i językowo. Plan działań wspierających
 • Umiejętności komunikacyjne uczniów 5 i 6 letnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Lublinie
 • Umiejętności komunikacyjne uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną oraz program działań wspierających klasę we wzajemnej komunikacji
 • Relacje uczennicy z mutyzmem wybiórczym w grupie rówieśniczej
 • Umiejętności komunikacyjne dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych wraz z planem działa wspierających
 • Ocena umiejętności komunikacyjnych ucznia ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz program działań wspierających
 • Umiejętności komunikacyjne uczniów w zespole edukacyjno-terapeutycznym Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych oraz plan działań wspierających
 • Ocena umiejętności komunikacyjnych ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną w klasie trzeciej szkoły podstawowej oraz program działań wspierających
 • Umiejętności komunikacyjne dziecka z niedosłuchem odbiorczym i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w przedszkolu integracyjnym oraz program działań wspierających
 • Umiejętności komunikacyjne uczniów z niepełnosprawnością lekką w tym z afazją motoryczną i niedosłuchem