2023


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


2022Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej2021Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej
Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju2020
Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczejOpieka naukowa w charakterze promotora w kraju
2019

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej
2018


2017
Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

2016


Odznaczenie krajowe resortowe


2015Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


2014Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Udział w konferencji krajowej2013Sekretarz redakcji czasopisma naukowegoInne działania w zakresie popularyzacji nauki


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Usługi dydaktyczne w kraju


2011


2010


Udział w festiwalu nauki


2009


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN2008


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


20072006
2005


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2004

  • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne