20212020

 • Organizacja diecezji chełmskiej w świetle relacji “ad limina” z 1594 r.
  [w:] Roczniki Humanistyczne


 • 2019  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


  2018
  Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


  2017  Redakcja naczelna czasopisma naukowego  2016  Recenzja naukowa w czasopiśmie


  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  2015

  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW


  2014

  Redakcja naczelna czasopisma naukowego  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Recenzja naukowa w czasopiśmie


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Artykuł w czasopiśmie


  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  2012  Rozdział w podręczniku akademickim  2011


  Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


  2010
  Książka naukowa nierecenzowana


  2008


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2007

 • Wizytacje diecezji chełmskiej – wizytacja biskupa Krzysztofa Jana Szembeka (1714-1718)
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 • Prałatury i kanonie kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie w II połowie XVIII wieku
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

 • 2004


  Hasło encyklopedyczne  2002