Jan Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki [Historical geography. The major topics]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (ISSN: 0023-5881)
Rok wydania: 2016
Tom: 64
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 387-398
Dostęp WWW: https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/62887?id=62887