Geografia polityczna Europy Wschodniej
[Political Geography of Eastern Europe]

Rozdział w podręczniku akademickim

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Europa Wschodnia. Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie studiów wschodnich
Redaktorzy: Hubert Łaszkiewicz, Irena Wodzianowska
Strony od-do: 25-35