Praktyczny wymiar "historical GIS"
[Practical Dimension of Historical GIS]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Studia Geohistorica (ISSN: 2300-2875)
Rok wydania: 2013
Tom: 1
Strony od-do: 132-133