Bernadeta Lelonek-Kuleta

20232022
Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Członkostwo w zagranicznym zespole eksperckim


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2021Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieCzłonkostwo w zagranicznym zespole eksperckim


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2020
Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


Członkostwo w zagranicznym zespole eksperckim2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji


2018Wygłoszenie referatu na konferencjiKierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCNCzłonkostwo w zagranicznym zespole eksperckim2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z budżetu państwa


2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Redakcja działu czasopisma naukowego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


2015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmieTłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych


Redakcja działu czasopisma naukowego

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznymKierownictwo realizowanego projektu - budżet państwaCzłonkostwo w krajowym zespole eksperckim2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwa
2013
Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Prezentacja na konferencji krajowejUdział w dyskusji panelowej na konferencjiCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2012Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KULCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł w czasopiśmieCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Członkostwo w innej organizacji krajowej


Udział w festiwalu nauki


2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2009


Artykuł w czasopiśmie
Staż finansowany ze środków kraju członkowskiego UE


Staż finansowany ze środków własnych


2007


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2006

 • Różne spojrzenia na jedno zaburzenie – uzależnienie od grania hazardowego w świetle teorii psychologicznych
  [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
 • Od zabawy do zaburzenia, czyli kiedy granie staje się chorobą
  [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
 • Hazard patologiczny – choroba czy artefakt?
  [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia

 • 2005  Książka naukowa nierecenzowana  2004