2015

Prace magisterskie
 • Motywy religijne w twórczości Marii Komornickiej.
 • Jana Augustynowicza i Zygmunta Chełmickiego kreacje księży

2014

Prace magisterskie
 • Kapłan, literat i podróżnik. O autokreacji w notatkach z podróży Księdza Zygmunta Chełmickiego "W Brazylii"
 • Studium postaci na przykładzie zbioru "Pani Teodora. Nowele" Józefa Weyssenhoffa.
 • Problem tożsamości w "Drzewach" Feliksa Brodowskiego.
 • Obraz mężczyzny w "Historiach o Pajacach" Juliusza Germana
 • Wybory etyczne bohaterów trylogii "Walka z szatanem" Stefana Żeromskiego
 • Kobieta-prowokator w cyklu powieściowym "Laus feminae" Jerzego Żuławskiego i "Faunessach" Marii Jehanne Wielopolskiej

2013

Prace magisterskie
 • Wątki wigilijne w twórczości pisarzy przełomu XIX i XX wieku (Bolesław Prus, Adam Szymański, Adam Grzymała-Siedlecki, Władysław Reymont, Tadeusz Rittner)
 • Kobiety w prozie Marii Jehanne Wielopolskiej
 • Motyw granicy w wybranych utworach kresowych Włodzimierza Odojewskiego
 • Relacje rodzinne w powieściach Tadeusza Rittnera
 • Postać kobiety egzotycznej w twórczości Wacława Sieroszewskiego
 • Kulturowy aspekt słownych obrazów w twórczości Josifa Brodskiego
 • "Rozmyślania" Bronisławy Ostrowskiej w kontekście poetyki gatunku i twórczości autorki
 • Listy Władysława Maleszewskiego do Elizy Orzeszkowej. Próba edycji
 • Świat apteki i aptekarzy na podstawie powieści Wacława Gąsiorowskiego pt.: Pigularz.

2012

Prace magisterskie
 • Transformacja postaci fantastycznych we współczesnej kulturze popularnej (literatura – film - widowisko) na przykładzie postaci skrzata
 • Role kobiet w kulturze na podstawie wybranych dzieł Sandora Maraiego
 • Biografia jako czynnik kulturotwórczy na przykładzie pisarstwa Hansa Christiana Andersena