2018

Rozprawy doktorskie
 • Środowisko urzędnicze w twórczości Elizy Orzeszkowej
 • Czciciel potęgi" Elizy Orzeszkowej – między historią antyczną a mitem

2017

Prace magisterskie
 • Kategoria czasu w powieściach "Nad Niemnem" i "Bene nati" Elizy Orzeszkowej
 • Obraz lidera w powieściach Bolesława Prusa
 • Obyczajowość przełomu XIX i XX wieku w nowelistyce Włodzimierza Perzyńskiego
 • Obraz miłości romantycznej w twórczości Ferdynanda Hoesicka
 • Problem młodopolskiej korespondencji sztuk na przykładzie „Wiosennego poranka" Antoniego Kamieńskiego
 • Stroje w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej w kontekście mody II połowy XIX wieku
 • Problem patriotyzmu w wybranych dziełach Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza
 • Kod westymentarny w trylogii "Walka z szatanem" Stefana Żeromskiego
 • Motyw melancholii w nowelistyce Gabrieli Zapolskiej
 • Kreacje kobiet i mężczyzn w nowelistyce Kornela Makuszyńskiego. Wybrane zagadnienia
 • Motyw utracjuszy w prozie Bolesława Prusa. Wybrane realizacje

2016

Prace magisterskie
 • Doświadczenie metafizyczne w twórczości modernistek. Wybrane zagadnienia w dziełach Bronisławy Ostrowskiej i Marii Komornickiej.
 • Edycja krytyczna "Menażerii ludzkiej" Gabrieli Zapolskiej.
 • "Lalka" - problemy edycji
 • Sofía Casanova. Portret reportażystki
 • Obraz relacji rodzinnych na podstawie wybranych "Nowel" Marii Konopnickiej
 • Choroby dziecięce w literaturze polskiej i obcej w II połowie XIX wieku
 • Świat smaków w epopejach szlacheckich ("Pamiętniki kwestarza", "Pamiątki Soplicy" i "Pan Tadeusz")