Beata Piskorska

2021

Prace licencjackie
 • Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego Polski w XXI wieku
 • Współpraca multilateralna jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa na przykładzie członkostwa Polski w NATO
 • Zarządzanie kryzysowe w czasie pandemii COVID-19 na przykładzie Polski
 • Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej Polski w ramach członkostwa w strefie Schengen
 • Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w sytuacjach kryzysowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku
 • Wpływ przestępczości zorganizowanej na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski w XXI wieku
 • Rola Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa województwa lubelskiego
 • Terroryzm w XXI wieku na przykładzie Francji
 • Rola polskiej Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa wschodniej granicy Unii Europejskiej
 • Rola Państwowej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na przykładzie PSP w Lublinie
 • Rola i zadania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sanoku
Prace magisterskie
 • Wpływ multikulturalizmu na bezpieczeństwo Europy w XXI wieku
 • Wpływ wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na politykę migracyjną Polski
 • Wpływ współczesnych procesów migracyjnych na bezpieczeństwo Polski w XXI wieku
 • Ewolucja modelu bezpieczeństwa w Europie po zimnej wojnie
 • Rola Unii Europejskiej w zwalczaniu terroryzmu w Europie w XXI wieku
 • Proces integracji Rosji i Białorusi w XXI wieku
 • Konsekwencje geopolityczne konfliktu izraelsko-arabskiego w XXI wieku
 • Konflikt amerykańsko-irański w polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie w XXI wieku

2020

Prace licencjackie
 • Wpływ konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na bezpieczeństwo Polski (2014-2020)